Sovernty

De cellen..

TrooIDs wil gebruikers de beschikking geven over een eigen digitaal profiel, dat zij zelf kunnen aanmaken en voortdurend van nieuwe informatie en updates kunnen voorzien. Dit profiel kan worden verrijkt met informatie uit elke actie die een individu onderneemt, en waarmee nieuwe data worden verzameld. Dit zorgt ervoor dat het profiel met elke actie groeit in volledigheid en betrouwbaarheid: hoe meer informatie en updates het ontvangt, hoe vollediger; en hoe meer instanties het profiel verifiëren, hoe betrouwbaarder. Op het moment dat mensen met een eigen digitale identiteit bij DigiD komen, bij Schiphol, bij de Kamer van Koophandel, bij Amazon, komt er iedere keer feedbackinformatie, die de identiteit verder verrijkt en verifieert. Hier komt bij dat ze, anders dan met de huidige profielen van overheden en bedrijven, de digitale identiteit wereldwijd kunnen gebruiken: ze kunnen op elk moment en elke plaats terecht met digitale informatie over zichzelf.

Een onderdeel van het digitale profiel is een tool die inzicht geeft in het netwerk van gebruikers. Dit gebeurt middels een algoritme dat scant op andere gebruikers op de harde schijf, de mailbox, zoekbewegingen op het web, het telefoonboek en andere digitale bronnen, inclusief wegingen voor aantallen interacties en de duur ervan. Op basis hiervan kan een driedimensionale visualisatie worden gemaakt van het netwerk. De gebruiker kan in één oogopslag zien wat de waarde is van specifieke delen van zijn of haar netwerk, en deze informatie gebruiken om het profiel te verfijnen en te verrijken.

TrooIDs wil mensen de beschikking geven over een digitale identiteit, waarvoor het eigenaarschap bij henzelf ligt, en waarmee ze soeverein worden in de digitale wereld. Met deze digitale identiteit kunnen ze gebruik maken van diensten, websites en applicaties op het internet, die helpen om de identiteit te verrijken en verifiëren.