Data over mensen

Zij zijn het goud van de 21e eeuw. Maar wie strijken de winsten op? Een kleine groep grote bedrijven, ook wel de Big Five. Facebook, Google, Amazon, Apple en Microsoft.

Radicaal veranderen

TrooIDs is van plan om deze situatie radicaal te veranderen. TrooIDs is een beweging en een dienst. Zij stelt mensen in staat om persoonsdata zelf te bezitten, te beheren en onder eigen voorkeuren te delen en te vermarkten.

Datagoud

Het datagoud vloeit op deze wijze terug naar de bron, en mensen worden soeverein over eigen data. Dit zorgt voor een verschuiving van de macht. De databedrijven verliezen, de internetgebruikers winnen.

Vrije samenleveing

TrooIDs draagt hiermee bij aan een vrije en gelijkwaardige samenleving.

Waar staat TROOIDS voor?

Data over mensen vormen het goud van de 21e eeuw. Op het huidige internet is het een klein aantal grote commerciële partijen die deze data winnen, en de miljardenwinsten opstrijken: Facebook, Google, Amazon, Apple en Microsoft. Deze monopolistische databedrijven registreren, verzamelen, bewerken en analyseren data over mensen, om ze te verkopen aan andere marktpartijen, adverteerders te trekken en algoritmes te creëren om het menselijk gedrag te sturen. Dit brengt de databedrijven in een centrale positie van waaruit ze macht en controle kunnen uitoefenen over burgers: het surveillance kapitalisme.

TrooIDs gaat deze situatie radicaal veranderen. De beweging en dienst streeft ernaar dat mensen data over zichzelf zelf kunnen bezitten en beheren. ‘Soeverein over eigen data’: dit is in het kort de missie & visie van TrooIDs. Mensen kunnen met de TrooIDs blockchain data over zichzelf verzamelen en opslaan, een digitale identiteit creëren en beheren, en zelf de voorkeuren aangeven waaronder data door andere partijen kunnen worden gebruikt. Dit brengt een machtsverschuiving teweeg van een klein aantal grote bedrijven naar de internetgebruikers, en draagt bij aan de vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen ten opzichte van bedrijven, organisaties en overheden.

TrooIDs is een beweging en dienst die decentraal en organisch wil groeien vanuit de internetgemeenschap. Dit gebeurt door gebruik te maken van crowdsourcing (‘co-creatie’) en crowdfunding (‘co-funding’).

Hoe werkt het

TrooIDs wil burgers de invloed, macht en controle teruggeven over hun persoonsgegevens. Dit gebeurt door middel van een digitaal profiel dat gebruikers zelf kunnen samenstellen en beheren. In een online dashboard kunnen gebruikers, op basis van data en andere gegevens over zichzelf, een eigen digitale identiteit creëren. Dit kan op basis van persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De gebruiker kan deze gegevens naar wens aanvullen met andere informatie, zonder restricties voor de aard en hoeveelheid van de gegevens. Hiernaast kunnen gebruikers hun eigen wensen en voorkeuren samenstellen onder welke ze data willen delen met andere partijen.

De digitale profielen met data worden op de blockchain opgeslagen en kunnen door de gebruiker zelf aangepast worden. Als gebruikers van TrooIDs online op een dienst, website of applicatie persoonsgegevens invullen, kunnen zij zelf bepalen welke gegevens deze dienst, website of applicatie gebruikt en voor welke doeleinden. Dit creëert de situatie dat databedrijven de voorkeuren van de gebruiker accepteren, in plaats van dat de gebruiker de voorwaarden van de bedrijven moet accepteren.

Middels de dienst van TrooIDs kan de gebruiker één digitaal profiel en één digitale identiteit gebruiken voor meerdere online platforms. De gebruiker hoeft hierdoor niet voor elke dienst, website of applicatie een aparte identiteit of account aan te maken, zoals op dit moment het geval is. Op het moment dat een gebruiker van TrooIDs inlogt op een dienst, website of applicatie, verschaft de TrooIDs blockchain de persoonsgegevens. Dit zijn de persoonsgegevens waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven aan de website. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen om deze per dienst, website of applicatie aan te passen.