Data delen en beschikbaar maken onder eigen voorkeuren

In de huidige wereld maken gebruikers een account aan, en hebben ze hierbij geen andere keuze dan het privacybeleid en de leveringsvoorwaarden te accepteren van de platformaanbieder. Bovendien dienen ze voor elke website, applicatie of andere digitale dienst afzonderlijk de voorkeursinstellingen aan te geven, in de vorm van cookie-instellingen, website- en applicatie-instellingen en andere digitale voorwaarden. Tot slot ontvangen gebruikers op digitale apparaten en het internet push-marketing-berichten in verschillende soorten en maten, zoals telemarketing, pop-ups met reclameboodschappen en andere aanbiedingen. Veel van deze cold-call- en push-marketing-berichten zijn ongewenst: gebruikers voelen zich vaak lastig gevallen, bestookt en, in het geval de reclamestroom aanhoudt, gestalkt.

De huidige situatie beperkt de bewegingsruimte en keuzevrijheid, en bedreigt de soevereiniteit. TrooIDs draait deze situatie 180 graden om: gebruikers geven, in het digitale profiel dat ze in eigen beheer hebben, zelf de wensen en voorkeuren aan waaronder ze data over zichzelf willen en kunnen delen. In een considerans met aanbieders kunnen ze bovendien afspreken dat het delen van data niet tegen hen wordt gebruikt. Dit kan om te voorkomen dat andere partijen, na het delen van data, deze gebruiken om alsnog macht over hen uit te oefenen.

 

Het delen van data onder eigen voorkeuren betekent dat gebruikers er in elke interactie met een dienst, website of applicatie voor kunnen kiezen om bepaalde data wel en niet te delen. Ze kunnen deze voorkeur aangeven in het digitale profiel. Tevens kunnen ze er met een TrooIDs voor kiezen om, bij het actief zijn op internet, helemaal geen data over zichzelf te delen. Ook in dit opzicht komt de regie over de persoonsdata geheel bij henzelf te liggen. Dit wordt mede gefaciliteerd door het gebruik van het Zero Knowledge Protocol[1].

[1] Wikipedia (geraadpleegd op 14 mei 2020): https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof

Het delen van data onder eigen voorkeuren betekent dat gebruikers mobiel en flexibel worden. Ze kunnen met een muisklik wisselen van de ene dienstverlener naar de andere dienstverlener, zonder hiervoor steeds een enorme batterij aan data en gegevens opnieuw in te vullen. Dit verkleint de locked-in situatie die mensen in de huidige wereld ervaren, en vergroot de autonomie en de vrijheid in de keuze voor dienstverleners. Op basis van de wetgeving van de GDPR hebben burgers reeds het recht op een dergelijke portabiliteit, en TrooIDs helpt deze in de praktijk te realiseren.[1]

 

Het delen van data onder eigen voorkeuren maakt dat gebruikers niet afhankelijk zijn van de eisen en voorwaarden die andere partijen aan hen stellen. Het schept de ruimte voor gebruikers om organisch te communiceren en af te stemmen met databedrijven en overheden. De surveillance situatie van dit moment, waarbij Google, Facebook en inlichtingendiensten mensen in de gaten houden en hiermee macht en controle over hen uitoefenen, kan veranderen in een situatie waarin gebruikers en partijen gelijkwaardige gesprekspartners worden.

 

TrooIDs wil mensen de mogelijkheid geven om zelf de wensen en voorkeuren te bepalen onder welke zij data willen en kunnen delen, en hiernaast met welke partijen ze welke data willen en kunnen delen.

[1] AVG Artikel. 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-20-recht-op-overdraagbaarheid-van-gegevens-EU-AVG.htm