Met data voorzien in behoeften, keuzes en ontwikkeling

Data hebben op zichzelf geen waarde. Data krijgen waarde doordat mensen er betekenis en interpretatie aan geven. Op basis van deze toekenning kunnen data worden veredeld, en met TrooIDs kunnen gebruikers dit vanuit zelfbeschikking doen.

Ieder individu krijgt, net als bedrijven en organisaties in de huidige wereld, de beschikking over een management informatie systeem (MIS)[1]. Hierin kunnen op basis van data, analyses van deze data, algoritmen over deze data, en deep learning beslissingen worden gemaakt die betrekking hebben op bronnen die behoeften vervullen (“hoe houden we onszelf in leven, ofwel hoe zorg ik voor huisvestingen en eten”), marketing of imago (“hoe verkopen we het product, of hoe presenteer ik mezelf”), human resource management (“wie nemen we aan, of met wie ga ik verbinden”). Deze ondersteunende functie leidt er weer toe dat er nieuwe data kunnen worden verzameld, en dat op basis van deze ververste en verrijkte data dieper gefundeerde beslissingen kunnen worden gemaakt. Deze bronnen vormen een personal informatie systeem (PIS) voor ieder individu, als een pendant van het management informatie systeem (MIS) voor bedrijven en organisaties.

 

[1] Techopedia (geraadpleegd op 2 januari 2021): https://www.techopedia.com/definition/24142/information-system-is
[1] Wikipedia (geraadpleegd op 14 mei 2020): https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof
[1] AVG Artikel. 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-20-recht-op-overdraagbaarheid-van-gegevens-EU-AVG.htm
[1] Techopedia (geraadpleegd op 2 januari 2021): https://www.techopedia.com/definition/24142/information-system-is

Zoals Facebook en Google geld kunnen verdienen aan persoonsdata, zo kunnen gebruikers dit met het personal informatie systeem (PIS) ook doen. Dit geeft hen een troef in handen voor hoe zij de wereld willen inrichten en vormgeven. Tevens ontvangen ze een rendement op de data, in de vorm van de ondersteuning voor beslissingen. Hiernaast kan het rendement bestaan uit financiële opbrengsten zoals de databedrijven deze ook genereren. Zoals voorheen het geld stroomde en hiermee de wereld gestalte gaf, zo doen data dit nu ook.

Door data aan elkaar te verbinden, en te verversen en verrijken, ontstaat er bovendien een zelflerend, zichzelf ontwikkelend systeem. Het digitale profiel brengt een vorm van externe intelligentie die dienst doet voor het autonome en verbindende individu, en draagt op deze wijze bij aan persoonlijke ontwikkeling. Bovendien kunnen elementen hieruit, zoals filters voor de digitale brievenbus en visualisaties van het netwerk, ook weer met andere mensen worden gedeeld. Zij kunnen deze ook weer gebruiken als ondersteuning voor beslissingen en persoonlijke ontwikkeling.

TrooIDs wil mensen de mogelijkheid geven om data te gebruiken om hen te helpen behoeften te vervullen, keuzes te maken en zichzelf persoonlijk te ontwikkelen, kortom om data te laten renderen.