De bouwstenen voor TrooIDs

Op het huidige internet kunnen gebruikers over viertal zaken niet zelf beschikken: de digitale data, de digitale identiteit, de digitale verbindingen waarover de data, vanuit de identiteit, stromen en de voorkeuren en voorwaarden waaronder dit gebeurt. Mensen zijn als gevolg hiervan uitgesloten van informatie die betrekking heeft op henzelf. TrooIDs wil in deze situatie verandering brengen door een draai van 180 graden te geven, en gebruikers in staat te stellen zelf te beschikken over hun data, identiteit en verbindingen.

Zelf beschikken over persoonsdata

Mensen willen, vanuit het microniveau van de gemeenschap, de wereld ontdekken en leren. Het geleerde kan vanuit hen door het systeem sijpelen, zodat anderen weer van hen kunnen leren. Dit leerproces vindt bij voorkeur plaats vanuit immuniteit en soevereiniteit, een basis om met andere mensen te willen en kunnen verbinden. Het proces krijgt bij voorkeur gestalte a) zonder de nadelen van vervuiling, bijvoorbeeld door interacties die niet als prettig en wenselijk worden beschouwd, b) met behoud van privacy, en hiermee op basis van hetgeen mensen wel en niet willen delen over zichzelf, en c) door niet te verzuipen in een overvloed aan informatie.

Deze manier van ontdekken en leren wordt op het huidige internet gefrustreerd: er is sprake van vervuiling en overvloed in de vorm van push-berichten, advertenties en pop-ups, en de privacy wordt geschonden doordat gebruikers niet zelf kunnen bepalen welke informatie over zichzelf ze wel en niet willen en kunnen delen.

TrooIDs realiseert voor mensen het recht waarover ze op basis van de grondwet reeds beschikken: soevereiniteit. Zoals een individu zich soeverein kan bewegen in de fysieke wereld, kan dit dankzij TrooIDs ook in de digitale wereld. Hiermee geeft TrooIDs technisch gestalte aan de GDPR, die een menswaardige behandeling beoogt in de digitale wereld, en die de rechten die de mens in de materiƫle wereld heeft, ook wil helpen verwezenlijken in de digitale wereld.

Het individu verzamelt data over zichzelf, en deze zijn voor hem- of haarzelf beschikbaar in een digitaal profiel, om ze vervolgens met anderen te kunnen delen op basis van eigen wensen en voorkeuren. TrooIDs wil persoonsdata volledig in beheer en beschikking geven aan internetgebruikers, en hen vanuit deze zelfbeschikking informatie van anderen kunnen laten filteren, selecteren en verwerken.